Taalgericht vakonderwijs, kant en klare modules PO en VO -2-

Ook zo’n moeite om uitvoering te geven aan Taalgericht vakonderwijs? Of is het zo moeilijk uit te leggen op school? Zijn een paar kant en klare modules dan niet iets voor jouw school? Als docenten één of twee keer met een module hebben gewerkt, ervaren ze dat het eenvoudiger is dan ze denken om aandacht te besteden aan taal in een vakles.

In vakliteratuur vinden we een top tien aan effectieve didactische strategieën. In de modules zijn deze didactische strategieën opgenomen, hoewel per module verschilt welke er aan bod komen. Er is getracht zoveel mogelijk didactische structuren per module op te nemen, maar de situatie, het onderwerp, de leerstof en de aan te leren vaardigheden zijn bepalend welke strategie effectief is en dus in een module aan bod komt.
In alle modules wordt aandacht besteed aan de opbouw van de woordenschat, omdat de modules voornamelijk zijn gericht op leerlingen die een woordenschatachterstand hebben.
In alle modules wordt aandacht besteed aan de strategie voorkennis activeren en voorspellen van het onderwerp van de te lezen tekst. Dit is een belangrijke strategie om beter betrokken te raken bij de inhoud van teksten in het algemeen en daardoor de inhoud beter te kunnen verwerken en een oordeel te kunnen vellen.
De leerstofverwerking vindt plaats door te schrijven of te spreken. Tijdens de lessen wordt een taalportfolio samengesteld dat het bewijs vormt voor verschillende taalvaardigheden. Aan het einde van deze handleiding volgt een overzicht van het taalportfolio.

21th Century Skills
Vaak wordt gedacht dat het 21th CS om nieuwe vaardigheden gaat, dat is niet het geval. Wel blijken bepaalde vaardigheden in de 21e eeuw belangrijker dan voorheen, in dit verband wordt dan ook vaak gesproken van digitale geletterdheid. Het gaat om communicatieve vaardigheden, kunnen samenwerken, creativiteit, het bevorderen van kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen, het kunnen beoordelen, wegen en waarderen van informatie en tot slot het presenteren van de informatie. Ging het tot een decennium terug nog uitsluitend om boeken bij het zoeken naar informatie, tegenwoordig wordt er veel gelezen op Internet. Hoe zoek je informatie, maar nog belangrijker, hoe lees het op Internet, hoe beoordeel je of de informatie op een website betrouwbaar is? Hoe presenteer je de gevonden informatie? Er zijn tal van digitale programma´s waarmee je tegenwoordig informatie helder kunt presenteren, waarmee je kunt schrijven of informatie mee kunt ordenen en die leerlingen moeten leren gebruiken. In de modules wordt met deze programma’s kennisgemaakt. Niet alleen leerlingen maken kennis met deze programma’s, ook docenten doen via de modules ervaring op, zodat ze het in hun dagelijkse lessen kunnen integreren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*