Leestips 2008

december 2008
AFSPRAAK IS AFSPRAAK

In: 12 – 18, november 2008
Steeds weer leerlingen die hun huiswerk niet maken, zich niet gedragen in de klas… al vaak afspraken met hen gemaakt, maar er gebeurt niets. In dit artikel staan een paar handige tips voor docenten om effectief invloed uit te oefenen op gedrag van leerlingen.

 

november 2008
OPEENS IS LEZEN WEER LEUK

In: 12 – 18, oktober 2008
Een interessant artikel over de effectiviteit van Nieuwsbegrip.

 

oktober 2008
HET BESTE BEWIJS

In: Didaktief, jaargang 38, nr. 8, oktober 2008
Discussie over wetenschappelijk verantwoord onderwijs. Voor en tegenstanders aan het woord over ‘evidence based’ onderwijs. Eerst bewijzen dat een aanpak of methode werkt, dan pas invoeren, zeggen de voorstanders. ‘Het leidt tot rigiditeit: iedere docent moet hetzelfde doen’, zeggen de tegenstanders.
Meer lezen? Zie bestevidence.org en tierweb.nl.

 

september 2008
MYTHES IN HET ONDERWIJS

Greetje v.d. Werf e.a.
De knappe meesters van weleer, de zelfsturende leerling, de feminisering van het onderwijs: het zijn allemaal mythes volgens de auteurs. Onderwijs is net voetbal, iedereen heeft er verstand van en ventileert zijn mening. Die meningen blijken in onderwijsland al snel ideologieën te worden. In dit boek worden meningen en mythes over het onderwijs tegen het licht gehouden.
ISBN 978 906 665 9384

 

juli en augustus 2008
WETBOEK VOOR JONGEREN

Lenthe Publishers i.s.m. Winkler Prins, 2006
Een must in elk klaslokaal zodat het altijd voor het grijpen ligt. De teksten zijn heel toegankelijk en prettig geschreven en geclusterd in thema’s als gezin, school, leeftijd, criminaliteit, werk, geld, kopen, op straat, verkeer, vrije tijd, enz. Doet zich een kwestie voor op school, dan kan het boek van de plank worden gehaald om op te zoeken wat er bij wet geregeld is. Wat kan de school zelf bepalen, wat is de rol van ouders, wat zijn de rechten en plichten van jongeren. De teksten lenen zich ook voor: woordenschatverrijking, begrijpend lezen, gesprekken in de klas, spreekbeurten. Alle teksten (en meer) staan ook op www.wbvj.nl. Nu nog vrij toegankelijk, maar na verloop van tijd kan alleen worden ingelogd met een inlogcode die staat vermeld in het boek.
ISBN 90 274 324 81

 

oktober 2007
OPEN OGEN IN EEN KLEURRIJKE KLAS

Maaike Hajer en anderen.
Dit boek is grotendeels gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. De resultaten zijn soms confronterend. treffend is een voorbeeld van de school in een grote stad die is veranderd . ‘Witte’ eerste-graadsdocenten en ‘zwarte’ leerlingen zijn verzeild geraakt in een impasse. Zij voelen zich niet thuis bij elkaar, docenten wijzen naar de taalproblemen als hoofdoorzaak van spanningen. “In de klas is het oorlog,” zegt de schoolleiding. Docenten beschouwen de spanningen als iets waar zij geen invloed op hebben. Leerlingen voelen zich onbegrepen en trekken zich terug.
De etnische diversiteit vraagt om leraren die actief zoeken naar perspectieven die leerlingen meebrengen, de blik waarmee zij de wereld bekijken.
Hajer doet rake observaties. Hoe wordt er op school over leerlingen gesproken? Waarop worden zij met name beoordeeld? Zien docenten het kind of alleen de cijfers? Hoe gaat een leraar om met de inbreng van een leerling die niet in zijn referentiekader past?
Het is niet makkelijk voor een leraar om adequaat te reageren op inbreng en gedrag dat ver afstaat van wat je zelf hebt meegekregen, maar dat ontslaat de leraar niet van de plicht het wel te proberen, concludeert Hajer. Hajer biedt ook de reikende hand met het Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag dat zij uitgebreid beschrijft.
ISBN: 978 904 6900 406
Zie ook de boekbespreking in Didaktief, december 2007.

 

juni en augustus 2007
KINDEREN VERDIENEN HET BESTE ONDERWIJS DAT ER IS

In: DIDAKTIEF, nr. 7, september 2007
Aan het woord Robert Slavin: “De wetenschappelijke revolutie die de geneeskunde, landbouw, technologie en het transportwezen radicaal veranderde, is volledig aan het onderwijs voorbijgegaan. We verwachten vooruitgang op allerlei terreinen, maar in het onderwijs discussiëren we nog steeds over dezelfde thema’s als vijftig jaar geleden. Leg een arts, boer en leraar vijftig jaar te slapen. Als je ze na die vijftig jaar wekt, zijn de arts en boer werkloos omdat de wereld om hen heen volledig is veranderd, de leraar kan echter meteen aan de slag. De boodschap van Slavin is serieus, op geen enkel ander gebied twijfelt men eraan dat er gehandeld moet worden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Waarom gebeurt dat dan niet in het onderwijs? Omdat het geld kost?
Het is hoog tijd dat het onderwijs zich verder ontwikkelt. Onze kinderen verdienen de beste programma’s, gebaseerd op het beste wetenschappelijke bewijs dat we kunnen leveren.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*