Tag: doorlopende leerlijnen po en vo

Marijke Kaatee op Conferentie HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

De Vijfentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands wordt gehouden op 25 en 26 november 2011 in Den Haag. De HSN-conferenties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren, docenten en didactici Nederlands en aanverwante vakken. Zij vormen een onmisbaar forum voor degenen die zich bij de ontwikkelingen in dit vak […]

ZOMERSCHOOL 2011

De organisatie voor de Zomerschool 2011 is in volle gang. Helaas kon één van de leerkrachten van vorig jaar niet meedoen, maar we hebben na een stevige sollicitatieprocedure een goede leerkracht gevonden. We hebben dus weer vier bevoegde en ervaren leerkrachten! Ook twee assistenten van de vorige Zomerschool zijn er weer bij. We konden kiezen […]

MODULES ONDERWIJSTIJDVERLENGING

MODULES OOK BESCHIKBAAR VOOR ANDERE GEMEENTEN OF SCHOOLBESTUREN Kenmerken doorlopend Curriculum Marijke Kaatee De kern van het leerplan is gebaseerd op het terugdringen van de taalachterstand van leerlingen, dat wil zeggen de achterstand op het gebied van woordenschat, functioneel taalgebruik, begrijpend lezen, en basiskennis om zaakvakonderwijs goed te kunnen volgen. Zie Eerste resultaten november 2013. […]

Volgende pagina »