Leestips 2010

december 2010
KINDEREN DIE VEEL LEZEN

Kinderen die veel lezen doen het maatschappelijk beter.
Zie Kennislink artikel

 

november 2010
BLIJF KALM EN STRAAL RUST UIT

In: Didaktief, november 2010
Allochtone leerlingen presteren beter als zij hun leraar zien zitten. Ervaren docenten spelen hierop in, zij onderhouden zorgvuldig contact met hun klas.

 

oktober 2010
Special ‘BEGRIJPEND LEZEN’

In: Didaktief, oktober 2010
In deze bijlage wordt uitgebreid aandacht besteed aan de noodzaak van een specifieke aanpak om leerlingen te ondersteunen bij het zich eigen maken van leesstrategieën: modellen, aandacht voor woordenschat, relatie denken en lezen, interactief lezen en vooral veel lezen.

 

september 2010
HOE ZIT MOTIVATIE EIGENLIJK IN ELKAAR?

In: Didaktief, september 2010
Motivatie van leerlingen is belangrijk in het voortgezet onderwijs. Het is bekend dat de motivatie van leerlingen in de eerste klas van het VO hoog is en daarna snel afneemt. In het COOL-onderzoek is getracht het begrip motivatie te ontrafelen. Hoe zit het precies in elkaar, welke aspecten spelen een rol. Wie dat weet, kan beter werken aan een meer gemotiveerde klas.

 

augustus 2010
LEERMATERIAAL KEUZE MAAKT HET VERSCHIL

In: 12 tot 18, juni 2010
Levensecht materiaal werkt het beste, een foto of een filmpje is krachtiger dan een strip. Het theorieboek aanvullen met krachtig en digitaal leermateriaal prikkelt de leerlingen beduidend meer, maar vraagt om digicompetente docenten.

 

juni 2010
LEIDERSCHAP BIJ VERANDERING

John P. Kotter
Scholen in transitie maken verschillende fasen door. Kotter beschrijft de acht fasen die organisaties door moeten maken om een verandering tot een succesvol einde te brengen. Ook scholen maken die acht fasen door, tenminste als het goed gaat, meestal blijven scholen ergens steken en gooien zij de handdoek in de ring. Kotter vertelt niets nieuws, maar zet netjes op een rijtje wat de valkuilen in een bepaalde fase zijn en wat het belang van communicatie is. Tot slot legt hij uit wat consolideren is, een begrip dat wij in het onderwijs goed kennen, alleen nog maar niet hebben geïnternaliseerd als het gaat om veranderingen. Voor schoolleiders en coördinatoren interessante kost om het strategisch denken aan te scherpen in de zomervakantie!
ISBN 90 5261 231 5

 

mei 2010
ORIËNTATIE NAAR VERLENGDE ONDERWIJSTIJD

Pieter Appelhof
Een nieuwe loot aan de stam om onderwijsachterstand terug te dringen is het verlengen van de onderwijstijd. Er zijn drie varianten van onderwijstijd-verlenging mogelijk: de zomerschool, de weekendschool en de verlengde schooldag. De extra leertijd wordt benut voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen. Appelhof heeft een oriëntatie geschreven (downloaden via www.oberon.eu).
Marijke Kaatee is leerplanontwikkelaar en coördinator voor de Zomerschool en de Onderwijstijdverlenging in Amsterdam. Meer informatie over de achtergronden, de subsidieregeling en de kennisdeling vindt u op www.onderwijstijdverlenging.nl

 

april 2010
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET. WOW!

In: Van 12 tot 18, april 2010
Ook zo jaloers op die collega waar alle leerlingen mee weglopen? Die elke klas ogenschijnlijk moeiteloos naar zijn hand zet? Wat heeft hij wat jij niet hebt? Onderzoek wijst uit dat je je uitstraling kunt verbeteren door het te beschouwen als een vaardigheid die je kunt leren. Marijke van Dijk presenteert in dit artikel een stappenplan voor docenten die in zichzelf willen investeren en zelf willen trainen om de eigen uitstraling te verbeteren.

 

maart 2010
STRAF/REGELS: Praktijkverhalen uit de school

Astrid Boon
Het aantal schorsingen blijft toenemen, gesprekken met ouders leveren weinig op. Ontspoord gedrag wordt toegeschreven aan maatschappelijke omstandigheden of falende opvoeding. Maar daarmee is de school niet ontslagen van de zorg voor orde en veiligheid, aldus de flaptekst van Straf/Regels. Astrid Boon hekelt in dit boek de praatcultuur die rondom lastige leerlingen hangt. Haar oplossing is controversieel: strafregels schrijven. Dit boekje heeft de tongen dan ook flink losgemaakt. Een levendige discussie valt te lezen op de website van De Volkskrant.
ISBN 978 90 4570 258 2

 

februari 2010
HANDBOEK DIGIBORD EN DIDACTIEK

In vier delen worden tientallen mogelijkheden behandeld voor allerlei vakgebieden.
ISBN 978 90 460 0577 4

 

januari 2010
BEOORDELEN VAN LERAREN LOONT DE MOEITE

Dit boek laat zien waarom het beoordelen van medewerkers onderdeel moet zijn van effectief personeelsbeleid. Beoordelen is van belang voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor de ontwikkeling van de school. Het boek bevat tips en instrumenten om op eenvoudige wijze vorm te kunnen geven aan beoordelingsbeleid.
ISBN 978 90 6508 615 0 CPS Uitgeverij

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*