Downloads

De Staat van het onderwijs
Ieder jaar bezoeken de inspecteurs veel scholen. Welke trends en ontwikkelingen zien zij in het onderwijs? Op  13 april 2016 is het verslag ‘De Staat van het Onderwijs 2014/2015’ gepresenteerd. Op 13 april werd ook De Staat van de Leerling weer gepresenteerd en in 2016 voor het eerst ‘Leraar en Schoolleider’. Lezen!

Top 20 principles for teaching and learning
Hoe leren leerlingen, hoe worden ze gemotiveerd. De principes worden toegelicht en voorzien van tips voor leraren.

Fragment Wesley Sneijder
Behorende tot de module “Dag School”.

Spellen leerlingen slechter dan vroeger?
Nee hoor, leerlingen kunnen het wel, het moet alleen meer worden afgedwongen. De Taalunie heeft het onderzocht. Lees de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen. Via de bovenstaande link kunt u het boekje downloaden.

Stoerheid nekt jongens
Jongens en meisjes verschillen niet zozeer in prestaties, maar wel in sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegs onderzoeksinstituut ITS in opdracht van het ministerie van OCW. Er werd geen systematische prestatieachterstand van jongens gevonden, in het primair onderwijs, noch in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. Wel verlopen de schoolloopbanen van jongens in veel opzichten minder gunstig dan die van meisjes. Ze doubleren wat vaker, stromen vaker tussentijds af naar een lager schooltype, of vallen voortijdig uit.
Het onderzoek laat duidelijk zien dat de sociaal-etnische achtergrond van leerlingen nog steeds een veel grotere invloed heeft op hun onderwijspositie dan sekse. Er is weinig wetenschappelijk bewijs dat neurologische sekseverschillen leiden tot sekseverschillen in vaardigheden of leervermogen. Een mogelijke omgevingsinvloed is bijvoorbeeld de sterke groepsdruk onder jongeren, die bij jongens vaak resulteert in het elkaar opleggen van een stoere antischoolhouding, terwijl meisjes ijverig en gehoorzaam ‘mogen’ zijn.
Annemarie van Langen, De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, oorzaken en interventies. Nijmegen, ITS, 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*