Winkel

Een lange tijd heeft hier een link gestaan naar een aparte bestelsite. Op die site stonden modules en posters om in de klas op te hangen. Verder konden er overige hulpmiddelen worden besteld. De bestelsite werkte niet naar behoren.

Er kunnen nog steeds bestellingen worden gedaan, stuur daarvoor een mail naar marijke@kaatee.com of bel +31652085336.

Producten:
Posters met de regels voor DE en HET.
Maken leerlingen veel fouten met lidwoorden en verwijswoorden?
Voor scholen met meertalige leerlingen of ex-nieuwkomers is aandacht hiervoor essentieel. Bij de posters hoort een boekje met de regels voor gebruik van DE, HET en verwijswoorden, gevolgd door oefeningen. De reguliere methodes Nederlands besteden hier helaas geen aandacht aan. Door de posters in de klas op te hangen, hebben leerlingen een geheugensteun totdat de regels zijn geïnternaliseerd.
Posters Signaalwoorden.
Veel leerlingen hebben problemen met het doorgronden en begrijpen van teksten. Expliciete aandacht voor signaalwoorden vergroot
tekstbegrip. Signaalwoorden worden in alle talen gebruikt. Om leerlingen te ondersteunen kunnen posters in de klas worden opgehangen.
Er zijn posters voor Nederlands, Engels , Duits, Frans en Spaans. De posters herinneren leerlingen aan de functie van signaalwoorden bij het begrijpen van teksten. Ook bij deze posters is een boekje met lessuggesties, oefeningen en tips beschikbaar.

Prijslijst exclusief verzendkosten

 

Set 1 Nederlands             7 x A3 posters gelamineerd         € 42,00 incl. BTW

Set 2 Frans                        4 x A3 posters gelamineerd         € 24,00 incl. BTW

Set 3 Duits                        5 x A3 posters gelamineerd        € 30,00 incl. BTW

Set 4 Engels                      3 x A3 posters gelamineerd        € 18,00 incl. BTW

Set 5 Spaans                     5 x A3 posters gelamineerd         € 30,00 incl. BTW

 

Modules verlengde leertijd.

Veel scholen organiseren extra lessen voor leerlingen in groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vaak gaat het om extra taalondersteuning of het vergroten van kennis. Bij verlengde leertijd is het belangrijk om niet meer van hetzelfde te doen, maar te kiezen voor een andere invalshoek. De modules die hiervoor zijn ontwikkeld zijn thematisch. Kennis verwerven en taalstimulering, zoals uitbreiden van de woordenschat, begrijpend lezen en zelf leren schrijven zijn met elkaar verweven. Proeflessen uit de verschillende modules kunnen worden opgevraagd.

Beschrijving Modules verlengde leertijd

Kenmerken taalmodules M. Kaatee