Categorie: Toetsing

Toetsmythes, meningen en intuïties

Hoe meer herkansingen, hoe beter? Het tegendeel is waar. In een interview met Bea Ros voor Didactief haalt de Groningse hoogleraar Janke Cohen-Schotanus deze en andere mythes over toetsen onderuit. Janke Cohen-Schotanus, van huis uit psycholoog, doet onderzoek naar hoe het rendement van opleidingen beter kan. Ze kijkt onder meer naar de invloed van toetsen […]

CITO-gekte? Deel 3

Vergelijkend warenonderzoek Het openbaar maken van CITO-scores heeft tot gevolg dat ouders scholen met elkaar vergelijken. Wat is daar nu mis mee? Ouders willen weten hoe een school het doet voordat zij hun kind inschrijven. De CITO is niet het enige gegeven dat ouders laten meewegen bij hun keuze. Ouders informeren zich suf in de […]

CITO-gekte ? Deel 2

Wat doet het maken van de CITO met kinderen? Tegenstanders van de CITO vinden o.a. dat we leerlingen niet zo vroeg en eenzijdig moeten afrekenen en moeten bloot stellen aan stress. Moeten we ook het afzwemmen (6, 7, 8 jaar) en het verkeersexamen (11 jaar) dan maar afschaffen? En in het voortgezet onderwijs overhoringen, spreekbeurten […]

CITO-gekte? Deel 1

Een jaarlijks terugkerend fenomeen: voor- en tegenstanders. Toen Amsterdam de CITO centraal wilde invoeren, had ik gemengde gevoelens. Moest dat nou, leerkrachten kunnen toch heel goed inschatten wat hun leerlingen kunnen en goed advies uitbrengen. De werkelijkheid bleek anders te zijn. Of het samenhangt weet ik niet, maar vanaf het moment dat de scores van […]

Volgende pagina »