Tag: begrijpend lezen

Taal en Techniek

In maart 2013 is op de Fiep Westendorpschool de taalmodule Techniek ingevoerd. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Pabo Amsterdam. De module past mooi bij de andere modules die zijn ontwikkeld voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Inhoudsgerichte modules die geïntegreerd werken aan taalverrijking bij leerlingen. Taalontwikkeling is zoveel meer […]

Zomerschool als bijspijkerinstituut?

Het was afgelopen zaterdag raak. Minister Bijleveldt had zich positief uitgesproken over zomerscholen. Zij ziet mogelijkheden voor leerlingen met een taalachterstand. Meteen ging het op twitter los. De zomerschool moest juist verboden worden, kinderen hebben recht op vakantie. Lodewijk Asscher wil de zomerschool verplichten voor kinderen met een taalachterstand. Voor deze constatering verwijs ik naar […]

Volgende pagina »