Links

Goede leraren kunnen het gewoon?
The best teachers do not necessarily understand how teaching works, because their own technique is invisible to them; sports psychologists call this “expert-induced amnesia”. When the Los Angeles Times asked some of the teachers who topped their list what made them so effective, one replied that great teachers simply love their students and love their job: “You can’t bottle that, and you can’t teach it.”

Hoe graag we het ook zouden willen, het is niet zo. Doug Lemov heeft er zijn missie van gemaakt om te laten zien dat het niet de getalenteerde leraar is, maar dat de de beste leraar precies weet waarom hij wat doet en op welk moment. De goede leraar handelt bewust en professioneel. Lesgeven is vakmanschap. Leraren leren wat goed lesgeven is en als ze van de opleiding komen zijn ze gezel. In de praktijk van het onderwijs houdt het leren niet op en leraren behalen pas na jaren daardoor de meestertitel.

Tips voor ouders met pubers
Tieners hebben een andere kijk op de wereld. Ze weten al veel, hebben ook al behoorlijk wat ervaring, maar kunnen zich nog steeds impulsief gedragen en bepaalde risico’s niet goed inschatten. De link verwijst naar de website van Jelle Jolles. Je kunt een hand-out downloaden en op de website staan verdere verwijzingen naar websites. De tips zijn gericht op ouders, maar uiteraard kunnen ook docenten hier hun voordeel mee doen.

Blended learning? A Cat Is Not a Dog; An iPad Is NOT A Computer
Lees vooral de belevenissen van deze 15-jarige Amerikaanse scholier.
The iPad is a wonderful thing. But here’s what drives me crazy: Teachers expect it to replace the computer. Have you ever typed directly on an iPad? Kill me. Almost every word is a typo. Then those typos get auto-corrected. You end up with Marie Antoinette saying, “Let’s then ray bake.” You see my issue.

Top tien effectieve didactische structuren
Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar hoe leerlingen het beste leren en inmiddels is er dan ook veel bekend. John Hattie heeft veel onderzoeken verzameld, onder een vergrootglas gelegd en vergeleken op de leerwinst. Hattie (2009) richt zich op de microsituatie, op de leraar die actief bezig is met zijn leerlingen. Wat doen de leerlingen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Uit zijn meta-analyse is duidelijk naar voren gekomen dat bepaalde didactische structuren tot meer leerwinst leiden en ook is bekend welke didactische structuren en werkvormen het leren op zich stimuleren. Hattie’s meta-analyse omvat 900 meta-analyses, dat wil zeggen dat daar 52.637 onderzoeken bij zijn betrokken en ongeveer 240 miljoen leerlingen.
Over het algemeen gaat het in de praktijk om lessen waarin een heldere structuur zichtbaar is, de leerdoelen bekend zijn en waarin leerlingen worden uitgedaagd voornamelijk zelf bezig zijn met het verwerven van kennis en vaardigheden. Maar hoe doe je dat? In de link tien tips die eenvoudig lijken, maar dat niet zijn. Op scholen begeleid ik pioniergroepen die in het kader van taalbeleid of activerende didactiek bezig zijn met o.a. deze top tien. Veel leraren denken dat ze dit allemaal al doen, bij nadere beschouwing lijkt dit alleen maar zo. In één jaar tijd (10 bijeenkomsten) leren leraren veel, worden ze uit hun comfortzone gehaald en verwerven ze ‘nieuwe’ routines. Met die nieuwe routines gaan ze vervolgens nog een jaar aan de slag in hun lessen, worden lesbezoeken afgelegd en nabesproken. Ik kom nog paar keer langs om de pioniers en coördinatoren te coachen. Na twee jaar is er veel veranderd op school en dat merken vooral de leerlingen!

Educational Leadership
EL brengt maandelijks een thematisch nummer uit. EL heeft een uitgebreid archief waarin ook volledige nummers beschikbaar zijn om digitaal te lezen.

Basisschool Fiep Westendorp in Amsterdam
is één van de scholen die in de Brede School werkt met de modules die door Marijke Kaatee Onderwijs en Taaladvies specifiek zijn ontworpen voor de verlengde leertijd.

BLOGcollectief onderzoek en onderwijs
Sinds augustus 2012 maak ik deel uit van dit blogcollectief.

EDUBLOGGERS

SYMBALOO Taal en TVO

SYMBALOO Digitools in de les
Een tweede pagina, met andere naam dus, omdat niet alle webtools op één pagina passen.

Ik heb nog een paar  SYMBALOO-pagina’s, o.a. één voor schrijfhulp. Alle pagina’s zijn te vinden in de gallery.Bloom21st

BLOOM in een nieuw jasje

Zomerschool Amsterdam
Marijke Kaatee is vanaf 2014 projectleider van de Zomerschool in Amsterdam.
Hier staat een Filmpje met mijn voorganger Theo Durenkamp.

Animaties voor verschillende vakken

Videolessen voor examenkandidaten wiskunde en natuurkunde

Taaluniversum bronnenbank

Taalbeleid: gewoon beginnen! & Artikel: De Taalrijke school

Taalhelden, gewoon een mooie site over de Nederlandse taal