Categorie: Creativiteit

Vakantie en het verlies van kennis en vaardigheden

Gemiddeld verliezen leerlingen tijdens de zomervakantie twee maanden leertijd op het gebied van leesvaardigheid en andere cognitieve vaardigheden. Kortom, zes weken zomervakantie betekent in veel gevallen geen stilstand, maar teruggang. In veel steden worden Zomerscholen voor basisschool leerlingen georganiseerd. De plaatsen zijn beperkt en als jouw kind niet is geplaatst, wat kun je dan als […]