Categorie: Taalbeleid

Gedoe om de rekentoets, maar hoe zit het met de taaltoets?

Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als iemand onsamenhangend spreekt, heeft dat invloed op ons begrip. We moeten zelf de goede structuur aanbrengen en ontbrekende elementen aanvullen, daarbij bestaat de kans dat de ontbrekende elementen onvolledig of verkeerd worden ingevuld. Niet goed gestructureerde teksten zijn lastiger te begrijpen dan goed gestructureerde teksten: de […]

Referentieniveaus Taal

Al twintig jaar begeleid ik scholen op de invoering van taalbeleid. Een van mijn doelen is o.a. het gezamenlijk ontwikkelen van een taalportfolio. Leerlingen verzamelen in een map de taalproducten die ze schrijven. Of dat nu een observatieverslag is bij biologie, een leesverslag bij Nederlands, een werkstuk voor geschiedenis of een presentatie bij maatschappijleer. Door […]

Goede docenten besteden in alle vaklessen aandacht aan leesstrategieën

Waarom? In Nederland heeft een kwart tot een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs problemen met de leesvaardigheid. Het niet goed (begrijpend) lezen heeft negatief effect op het kunnen volgen van de andere vakken op school. Bovendien schiet de woordenschat van veel leerlingen tekort. Dit bemoeilijkt begrip van teksten, begrip van leerstof en […]