Ouders in de Zomerschool

Klapper voor samenwerking tussen ouders en school

Ouders in de Zomerschool biedt handvatten om een programma voor ouders gedurende de Zomerschool te organiseren. Aan de hand van o.a. de Activiteitenklapper met ruim 40 activiteiten kunnen Zomerscholen een ouderbetrokkenheidsprogramma op maat inrichten, met speciale aandacht voor laaggeletterde en/of laagtaalvaardige ouders.

Promotiefilmpje Oudermodule Zomerschool

Geschikt voor álle ouders

Het doel van het project Ouders in de Zomerschool is de samenwerking tussen ouders en school bevorderen om zo de taalontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen en het educatief thuismilieu te versterken. Met de materialen van Ouders in de Zomerschool kan een ouderprogramma worden uitgevoerd met activiteiten die ouders zicht geven op hoe hun kind leert,  inzicht bieden in wat hun kind leert en tips hoe ouders thuis kunnen inspelen op dat wat op school is geleerd. De veilige omgeving van de Zomerschool kan als een opstapje dienen om ouderbetrokkenheid binnen het reguliere onderwijs ook een impuls te geven.

In het materiaal wordt benadrukt dat iedere ouder mee kan doen met het ouderprogramma. De activiteiten zijn gemakkelijk in te richten voor laaggeletterde (NT1) en laagtaalvaardige (NT2) ouders.

De module Ouders in de Zomerschool bestaat uit:

De materialen zijn gratis te downloaden. De materialen zijn vanaf eind oktober 2019 ook te bestellen, o.a. de activiteitenklapper op handzaam iPad-formaat in een ringband. Wilt u zo’n handzaam gebonden exemplaar van Ouders in de Zomerschool ontvangen, mail dan naar info@itta.uva.nl. Kosten hiervoor worden nader bekend gemaakt.

Ouders en school werken samen

De activiteiten zijn er op gericht om vanuit verschillende invalshoeken ouders meer te betrekken bij het leren van hun kind. Er zijn dan ook vier typen activiteiten ontwikkeld die ieder een andere invalshoek hebben:

  1. Effectieve communicatie met ouders. Deze activiteiten gaan o.a. over het werven van ouders voor bijvoorbeeld de ouderbijeenkomsten en geven tips hoe je het beste kunt communiceren.
  2. Ouderparticipatie op school. Dit zijn informele activiteiten in en om de school, zoals het verzorgen van een lunch of het begeleiden van een activiteit buiten de school.
  3. Ondersteuning bij het leerproces op school. Met deze activiteiten krijgen ouders inzicht in het leerproces van hun kind(eren).
  4. Een taalrijk educatief thuismilieu. Door het uitvoeren van deze activiteiten steunen ouders thuis de (taal)ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind door een rijk educatief thuismilieu te bieden. Deze activiteiten hebben vooral het stimuleren van interactie tussen ouder en kind als doel.

Pilots in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord

Het ontwikkelde materiaal is uitgeprobeerd op twee zomerscholen: de zomerschool in Amsterdam Nieuw-West georganiseerd door Marijke Kaatee Onderwijs- en Taaladvies B.V. en de zomerschool in Amsterdam-Noord, georganiseerd door Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie en Stichting Noordje Kinderkunst.

Ontwikkeling

Ouders in de Zomerschool is ontwikkeld in een samenwerking tussen Marijke Kaatee Onderwijs- & Taaladvies, ouders die deelnamen aan de Zomerschool in 2018 en ITTA UvA. Het project is tot stand gekomen met een subsidie van Tel mee met Taal.

Twee voorbeelden uit de Activiteitenklapper:

     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*