Tag: cito

Ouderinitiatief op de Zomerschool

Op de Zomerschool organiseren we drie ouderbijeenkomsten. Iedere week één: eerst over rekenen, dan over taal en tot slot over het voortgezet onderwijs. De reken- en taalbijeenkomsten gaan over wat wij met de leerlingen doen op de Zomerschool. Wat onze doelen zijn en waarom we voor deze doelen kiezen. Verder geven wij ouders tips hoe […]

Framing, naming and shaming

Tweedeling, liefst meteen verbonden met rijk en arm en hoogopgeleid versus laagopgeleid, het is een frame die voor in de mond ligt en te pas en onpas wordt gebruikt om alles te duiden wat we niet prettig vinden in de samenleving. Jammer deze frame, want daarmee gaan we voorbij aan wat er werkelijk speelt. Waarom […]

CITO-gekte? Deel 3

Vergelijkend warenonderzoek Het openbaar maken van CITO-scores heeft tot gevolg dat ouders scholen met elkaar vergelijken. Wat is daar nu mis mee? Ouders willen weten hoe een school het doet voordat zij hun kind inschrijven. De CITO is niet het enige gegeven dat ouders laten meewegen bij hun keuze. Ouders informeren zich suf in de […]

CITO-gekte ? Deel 2

Wat doet het maken van de CITO met kinderen? Tegenstanders van de CITO vinden o.a. dat we leerlingen niet zo vroeg en eenzijdig moeten afrekenen en moeten bloot stellen aan stress. Moeten we ook het afzwemmen (6, 7, 8 jaar) en het verkeersexamen (11 jaar) dan maar afschaffen? En in het voortgezet onderwijs overhoringen, spreekbeurten […]

Volgende pagina »