Categorie: Leesdidactiek

Zorgen van de inspectie

Gisteren rolde er een brochure van de Inspectie in onze mailbox:  Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo. Steeds meer scholen voor het voortgezet onderwijs blijken zich bewust te zijn van de noodzaak iets te doen aan het bestrijden van taalachterstanden. De inspectie meldt dat het bestrijden van de achterstanden al langer […]

De KOPKLAS werkt!

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Kopklas Amsterdam als onderwijskundig begeleider en leerplanontwikkelaar. Begonnen we in 2002 met één Kopklas met 2 leerlingen, nu zijn er vijf Kopklassen en die zitten iedere keer helemaal vol. Jaarlijks worden de leerlingen aan het begin en het eind van het jaar getoetst op begrijpend lezen en woordenschat. […]

Goede docenten besteden in alle vaklessen aandacht aan leesstrategieën

Waarom? In Nederland heeft een kwart tot een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs problemen met de leesvaardigheid. Het niet goed (begrijpend) lezen heeft negatief effect op het kunnen volgen van de andere vakken op school. Bovendien schiet de woordenschat van veel leerlingen tekort. Dit bemoeilijkt begrip van teksten, begrip van leerstof en […]

Volgende pagina » « Vorige pagina