De KOPKLAS werkt!

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Kopklas Amsterdam als onderwijskundig begeleider en leerplanontwikkelaar. Begonnen we in 2002 met één Kopklas met 2 leerlingen, nu zijn er vijf Kopklassen en die zitten iedere keer helemaal vol.
Jaarlijks worden de leerlingen aan het begin en het eind van het jaar getoetst op begrijpend lezen en woordenschat. Verder worden jaarlijks de CITO-resultaten vergeleken: hoe maakten ze CITO toen ze nog in groep 8 zaten en hoe doen ze het nu.
De resultaten zijn al jaren heel goed.
De inspanningen in de Kopklas zijn vooral gericht op het versterken van de taalvaardigheid, daarom bestaat het programma van de Kopklas voor 80% uit taal. Zo ervaren de leerlingen het niet. Taal is verpakt in interessante thema’s die de kennis van de wereld van de leerlingen uitbreiden en verder besteden we aandacht aan wat we noemen essentiële schoolse kennis. Kennis die leerlingen nodig hebben om in het voortgezet onderwijs goed te presteren.
Vandaag stuit ik toevallig op een artikel waarin wordt verteld dat er ex-Kopklasleerlingen zijn gevolgd in hun eerste leerjaar op het voortgezet onderwijs. Hun toetsscores zijn vergeleken met andere leerlingen.
Alle leerlingen gaan vooruit op het voortgezet onderwijs, maar de verschillen tussen sterke en zwakke lezers worden groter. Het blijkt dat ex-Kopklasleerlingen sterker blijven doorgroeien, hun gemiddelde leesprestatie is zelfs beter dan leerlingen die eind groep 7 behoorden tot de betere lezers. Kopklasleerlingen, die juist in de Kopklas terecht kwamen omdat ze sterk achterbleven bij leesvaardigheid, laten zien dat ze sterker doorgroeien na een intensief taal/leesjaar.
Jammer dat men hieruit concludeert dat dit effect dus ook te bereiken zou zijn zonder dat extra Kopklasjaar, als er maar doelgerichte ondersteuning plaatsvindt. Zo simpel is het namelijk niet.
Maar daarover een andere keer.
Het artikel staat HIER
Update 28 januari 2012: Tja, toen ik op 2 december 2011 deze bijdrage schreef werkte de link. Helaas is de pagina verdwenen. Bovenstaande link loopt nu dus dood.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*