Zorgen van de inspectie

Gisteren rolde er een brochure van de Inspectie in onze mailbox:  Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo.

Steeds meer scholen voor het voortgezet onderwijs blijken zich bewust te zijn van de noodzaak iets te doen aan het bestrijden van taalachterstanden. De inspectie meldt dat het bestrijden van de achterstanden al langer een prominent thema is, maar concrete resultaten nog nauwelijks zijn geboekt. Daarom zijn de referentieniveaus Nederlandse taal ingevoerd. “Met de invoering van deze referentieniveaus krijgen scholen meer handvatten in handen om de achterstandsproblematiek daadwerkelijk aan te pakken. De implementatie van deze wet vraagt wel extra inspanningen van scholen”, aldus de inspectie.

83% van de leerlingen VMBO B/K presteert onder de norm van de toetsing van de luistervaardigheden
60% presteert onvoldoende bij tekstbegrip
50% presteert onder de norm bij de woordenschatontwikkeling

Onderzoek laat zien dat de prestatieverschillen niet altijd samenhangen met het opleidingsniveau van de ouders of met het sociaaleconomisch milieu waaruit de leerlingen afkomstig zijn. De verschillen blijken voor een belangrijk deel ook terug te voeren op de methodiek en didactiek die door de school wordt gehanteerd.

De inspectie zegt dat zij zal vertellen wat scholen in het voortgezet onderwijs te doen staat om de achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal te bestrijden en hoe ze zich voor kunnen bereiden op de referentieniveaus. Nou nee dus, in de brochure staat niets over wat scholen zouden moeten doen.
Een gemiste kans van de Inspectie om scholen in de juiste richting te sturen en aan te geven wat er op het gebied van taaldidactiek van hen wordt verwacht.

Het is een grote zorg dat op veel VMBO’s het vak Nederlands niet meer door een docent Nederlands wordt onderwezen. Kennelijk is de zorg niet groot genoeg om dit een halt toe te roepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*