Taalgericht vakonderwijs, kant en klare modules PO en VO -3-

Ook zo’n moeite om uitvoering te geven aan Taalgericht vakonderwijs? Of is het zo moeilijk uit te leggen op school? Zijn een paar kant en klare modules dan niet iets voor jouw school?

De modules zijn ontwikkeld voor verlengde leertijd. De modules zijn heel goed in te zetten als thematisch onderwijs in het reguliere onderwijs. Er zijn scholen die dit al doen. Iedere module duurt 7 (soms 8) lessen.

Kenmerken
In alle taalmodules wordt taalgericht vakonderwijs gegeven waarbij de taaldidactiek, (woordenschatdidactiek, leesdidactiek, schrijfdidactiek enzovoorts) in het zaakvakonderwijs is geïntegreerd. Per modules staat één onderwerp centraal. De lessen kenmerken zich door activerende didactiek, voorkennis activeren, woordenschat aanbrengen, begeleid inoefenen, zelfstandig verwerken en evaluatie. Leerlingen moeten regelmatig met elkaar overleggen of samenwerken via rollen en spelregels, zodat daadwerkelijk sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Voorts is in iedere module aandacht voor 21th Century Skills.
In iedere module maakt de leerkracht gebruik van kant en klare mindmaps om nieuwe woorden betekenis te geven en van PowerPoints en beeldmateriaal woorden te herhalen en te internaliseren, om kennis aan te brengen en te verdiepen. Per module worden twee woordenschattoetsen afgenomen die de productieve en receptieve )module gebonden’ woordenschat toetsen. Alle kant en klare producten vormen een opstap om daarna via deze aanpak zelf met onderwerpen aan de slag te gaan.
Taalproducten worden verzameld in een taalportfolio. Per module wordt aangegeven hoeveel schooltaalwoorden worden geleerd en welke taalproducten aan het taalportfolio worden toegevoegd.
De modules bestaan uit een docentenboek, een bronnenboek en werkboek voor leerlingen en digitale bestanden. In het docentenboek wordt per les beschreven wat de activiteiten zijn. Het tabblad ‘winkel’ verbindt door naar een bestelsite waar alle modules staan vermeld. Nadat er is besteld rollen de digitale bestanden vanzelf in de mailbox.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*