BLIJF GEZOND

Wat is nou mooier dan een nieuw jaar te starten met het afronden van een nieuwe module voor geïntegreerd taalonderwijs?
De titel van de module is Blijf gezond en de ondertitel of het motto van deze lessenreeks is Welke keuzes maak jij om gezond te blijven?
De lessen zijn bestemd voor groep 8 van de basisschool, maar ze zouden ook goed kunnen worden ingezet in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Deze module bestaat uit 7 lessen: Wat is goede voeding? Een belangrijker doel in deze lessenserie is het bevorderen van kritisch denkvermogen opdat leerlingen in staat zijn zelf goede keuzes te maken.
Het maken van keuzes is lastig, dus is het belangrijk om te weten welke keuzes je kunt maken, dat er altijd een basis is op grond waarvan je kiest. Dat vraagt om kunnen onderzoeken, kritisch kunnen denken, interpreteren en een beslissing kunnen nemen op basis van de verkregen informatie. Deze aspecten vatten we samen met het begrip ‘conatieve vaardigheden’.
In deze module spitsen we enkele conatieve vaardigheden toe op voeding. De focus ligt  op wat kenmerken van een goede gezondheid zijn, dat voeding een belangrijke rol speelt bij gezond blijven en je goed voelen. We besteden aandacht aan obesitas dat een groeiend probleem is in onze samenleving. We leggen een relatie tussen het voorkomen van obesitas en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen en de keuze voor gezonde voedselproducten. Leerlingen vergelijken producten, wat zit er in en wat hebben die ingrediënten voor invloed op het lichaam en waarom zou je dus beter kunnen kiezen voor gezonde producten.
Om te voorkomen dat er sprake is van 7 moraliserende lessen, doen leerlingen zelf onderzoek en trekken ze zelf de conclusie.

De module brengt 107 schooltaalwoorden aan die van belang zijn om leerstof van biologie op het voortgezet onderwijs te kunnen volgen.
Ook nu moeten de leerlingen weer regelmatig schrijven of samenvatten om de inhoudelijke kennis te verwerken. De module kent een ruime variatie aan verwerkingsopdrachten.

 

SLO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*