CBE-congres Make Shift Happen 2012 in de Beurs van Berlage -3-

Mijn tweede workshop werd verzorgd door Wietske Miedema: Wat werkt in de praktijk?
De insteek: We weten wat werkt. Kunnen we dat nu ook  toepassen?

Ook al weten we wat werkt, het heeft geen zin om dat Top down in te zetten. Docenten zetten dan meteen hun hakken in het zand. Het moet samen met de docenten worden ontwikkeld, dus via leergemeenschappen. Niet docenten vertellen wat werkt, maar hen via gesprekken het laten onderzoeken, het laten ontdekken, van elkaar te laten leren.

Effectieve leraren hebben meer didactische strategieën tot hun beschikking dan ineffectieve leraren. Ze geven strategisch les en dagen hun leerlingen uit tot strategisch leren.  De leraar maakt dus het verschil, dat is positief en negatief. Want een goede leraar bereikt heel veel, maar een zwakke leraar …….
Miedema vertelt over het traditionele dilemma van een onderwijsbegeleider dat ik herken. Docenten zeggen  ‘dat doen we allemaal al’ en de schoolleiders reageren met ‘hoe krijg ik mijn docenten zo ver dat ze dit allemaal gaan doen?’ Hoe ga je vervolgens te werk?

Ik ga niet de hele workshop over doen. Het komt neer op docenten meer professionaliseren. Meer kennis laten verwerven over leren, meer weten hoe leerlingen zich ontwikkelen, wat daarbij handig is, wat je beter niet kunt doen. Er moet bij docenten een veel grotere kennisbasis worden opgebouwd.  Er zijn docenten die dat zelf voortdurend doen en alles overwinnen, zelf een terechte beroepstrots ontwikkelen. Die docenten zouden trekker moeten zijn om kennis te delen met hun collega’s in professionele leernetwerken. Dat zie ik wel al gebeuren, ik zie het bij The Crowd, ik zie het op Twitter, maar het zou veel meer geformaliseerd moeten worden op de scholen zelf, dus binnen teams. De schoolleiders  zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. Zij moeten gelegenheid (tijd en ruimte) scheppen, de kaders stellen en eventueel een externe aanjager inschakelen die het proces op gang brengt en voor continuïteit kan zorgen, juist omdat op scholen projecten vaak direct stil komen te liggen zodra de interne trekker wegvalt. Ga uit van een meerjarenproject totdat alle docenten hun kennisbasis hebben gelegd en zorg er vervolgens als schoolleider en docentengemeenschap voor dat hetgeen je hebt bereikt word geborgd, dus dat nieuwe docenten langer worden begeleid en hetzelfde ‘leertraject’ kunnen doorlopen, zodat de kennisbasis  van de totale leergemeenschap op niveau blijft.

Kriebelt het? Je kunt meteen aan de gang.
Er zijn tien belangrijke didactische strategieën. Rolwisselend leren is één van.
Wat doe jij met rolwisselend leren?
Wanneer pas  je het toe?
Hoe zit het bij jou op school?
Of wil je hier onderzoek naar doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*