Categorie: 21th Century Skills

Steve Jobs school: het schoolmodel, versie 0.9

Twee weken geleden werd het aangepaste schoolmodel gepresenteerd. Aan geïnteresseerden werd verzocht het door te nemen en te voorzien van commentaar of tips voor verbetering op de bijeenkomst op 31 oktober in Maarssen. Mijn bevindingen: Pro’s Loslaten oude en achterhaalde concept van leefstofjaarsysteem om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen optimaal te benutten. Digitale wereld daadwerkelijk in […]

CBE-congres Make Shift Happen 2012 in de Beurs van Berlage -3-

Mijn tweede workshop werd verzorgd door Wietske Miedema: Wat werkt in de praktijk? De insteek: We weten wat werkt. Kunnen we dat nu ook  toepassen? Ook al weten we wat werkt, het heeft geen zin om dat Top down in te zetten. Docenten zetten dan meteen hun hakken in het zand. Het moet samen met […]

Volgende pagina » « Vorige pagina