ZOMERSCHOOL 2014: nu aanmelden

Ook in de zomervakantie van 2014 wordt in stadsdeel Nieuw-West weer de zomerschool aangeboden. De zomerschool is bedoeld om leerlingen van groep 7 extra kansen te geven bij de overstap naar groep 8 en in hun aanloop naar het voortgezet onderwijs.
Gedurende drie weken krijgen de leerlingen de gelegenheid hun vaardigheden te versterken. ’s Morgens gebeurt dit met een programma waarin begrijpend lezen, taal en rekenen centraal staan, ’s middags zijn er activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur en worden uitstapjes gemaakt naar bezienswaardigheden, dit alles onder het centrale thema “Kinderen van Amsterdam”.

Alle basisscholen in Nieuw-West hebben ontvangen binnenkort foldermateriaal en aanmeldingsformulieren om de zomerschool onder de aandacht te brengen. Het kan zijn dat de school de ouders en hun kind benadert met het advies aan de zomerschool deel te nemen. Maar ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden voor de zomerschool door het aanmeldingsformulier op de eigen basisschool in te leveren. De basisschool verstrekt dan een aantal toetsgegevens aan de zomerschool met de bedoeling dat het onderwijs aan uw kind gedurende de zomerschoolperiode zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar leerbehoefte. Op deze wijze zorgt de zomerschool ervoor dat uw kind extra toegerust het laatste jaar van de basisschool start.

Ouders van leerlingen van groep 7 van basisscholen in Nieuw-West kunnen hun kind aanmelden tot 15 juni. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de definitieve toelating.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de projectleiding: Marijke Kaatee, 020-6790651 of via marijke@kaatee.com, hier kunt u ook het aanmeldingsformulier opvragen.Flyer_Zomerschool

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*