Zomerschool: stimulering of remediëring?

De Zomerschool in Amsterdam draait nu voor de vijfde keer en jaarlijks horen we naast positieve reacties ook negatieve opmerkingen. Die negatieve reacties komen van buitenstaanders, maar soms ook van scholen. De buitenstaanders vallen vaak over het verlies van vrije tijd, terwijl scholen schamperen dat je met een Zomerschool geen achterstanden kunt wegwerken. Over dat verlies van vrije tijd heb ik het al vaker gehad. Dat kun je elders lezen op dit blog en de uitnodiging om te komen kijken geldt nog steeds.
In beide gevallen komen de opmerkingen voort uit onbekendheid met het leerplan. Voor scholen geldt dat in Amsterdam de reserve tegen de Zomerschool in de afgelopen vijf jaar volledig is verdwenen omdat ze zien wat het oplevert. Verder hebben scholen ervaren dat wij geen concurrent zijn.
In steden waar nieuwe initiatieven zijn is dit anders. Zo werd er dit jaar in Haarlem vrij negatief gereageerd op de pilot en waren scholen weinig bereid medewerking te verlenen bij het aanmelden van leerlingen en het doorspelen van lvs-gegevens.

De Zomerschool in Amsterdam heeft niet de pretentie om grote achterstanden weg te werken, dat hebben we ook altijd hardop gezegd.In drie weken tijd kun je geen grote achterstanden wegwerken, wel kun je iets doen aan hiaten in kennis en vaardigheden. Daarover straks meer.

De visie van de Zomerschool in Amsterdam is dat leerlingen achterstanden hebben die vaak het gevolg is van onvoldoende kennis van de wereld (en de daarmee samenhangende woordenschat). Vandaar dat het leerplan Kinderen van Amsterdam ook geen remediëringsprogramma is, maar een stimuleringsprogramma. Laat leerlingen kennismaken met interessante onderwerpen uit de hoofdstad die zijn aangestipt in een kinderboek en breid zo de algemene ontwikkeling uit (en doe zo ook aan binding met de stad en burgerschap).

Leerlingen zitten in een stamgroep en volgen het leerplan Kinderen van Amsterdam. Leerlingen maken via een kinderboek kennis met 9 perioden uit de geschiedenis van Amsterdam (en Nederland). Om dat kinderboek is een programma ontwikkeld om de woordenschat te vergroten en de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren. Op de Zomerschool is meer ruimte dan in het reguliere onderwijs om veel te schrijven, steeds de stappen van het schrijfproces herhalen en daar veel feedback op krijgen. Omdat alles past in een thema, de geschiedenis van Amsterdam, ervaren de leerlingen die woordenschatontwikkeling en het vele schrijven niet als een taalles. Bovendien is dat schrijven ook heel gevarieerd en wordt daarbij gebruik gemaakt van digitale verwerkingsprogramma’s die weer een aanzuigende werking op leerlingen hebben. Win-win.

We doen ook iets aan remediëring, zonder dat we de pretentie hebben of de verwachting wekken dat daarmee alle problemen of achterstanden worden opgelost. Dagelijks gaan de leerlingen uit hun stamgroep tussen 12.00 en 13.00 uur.
De leerlingen worden op basis van hun hiaten in taal of rekenen ingedeeld in een groepje en krijgen dan les van een andere leerkracht. Dus ook de leerkrachten en assistenten verlaten hun stamgroep en krijgen een ander groepje kinderen. Voor leerlingen is dit de kans om lastige taal- of rekenkwesties eens van een ander uitgelegd te krijgen dan van hun eigen juf of meester. Dat kan enorm helpen. Jaarlijks horen we kinderen uitroepen: ‘Oh, maar nu snap ik het!’
Soms is het net die andere manier, andere situatie of andere omgeving die ervoor kan zorgen dat leerlingen het wel snappen. Alleen daarom al is de Zomerschool in Amsterdam voor alle leerlingen winst! Juist niet die eigen juf of meester, maar een ander die het anders uitlegt of het op een andere manier aanpakt.

De leerlingen die op alle gebieden A’s scoren krijgen geen remediëringslessen, maar gaan naar de groep weblog. De focus bij weblog ligt op schrijven voor een publiek. Er ligt een pakket aan prikkelende schrijfopdrachten (solo, duo of in groepje) en andere leuke opdrachten waarbij de kennis die is aangebracht wordt geïnternaliseerd.

De Zomerschool Amsterdam is dus grotendeels een stimuleringsprogramma, maar dagelijks wordt er ook wat aan remediëring gedaan.

Zomerschool in Parool, 12-07-2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*