Wanneer wordt de Zomerschool in Amsterdam een reguliere voorziening?

Nog voordat de Zomerschool 2013 start, moeten we ons al bezinnen op de Zomerschool van 2014, want dat de Zomerschool Amsterdam niet zonder meer gecontinueerd kan worden staat al vast. De zomerschool is namelijk geen reguliere voorziening. 

Wat is het geval?
In 2013 wordt voor de vijfde keer de Zomerschool georganiseerd in Amsterdam. Tot nu toe is dat gedaan met rijksmiddelen van het project OnderwijsTijdVerlenging, aangevuld met subsidie van Stadsdeel Nieuw-West. Het geld is na deze vijfde keer op en ook het stadsdeel houdt op te bestaan. Het geld was bestemd voor een periode van vier jaar en de doelstelling van het OCW was dat na de door OCW gefinancierde pilots de gemeenten de zomerscholen en  OnderwijsTijdVerlenging zouden overnemen. Daar is ook geld voor beschikbaar gesteld en in de meeste gemeenten is dat ook gebeurd, maar niet in Amsterdam.
Hoe kan dat?
Eerst even terug in de tijd.
Toen het project OnderwijsTijdVerlenging een jaar draaide en de tweede Zomerschool een feit was, kwam de toenmalige wethouder onderwijs op het idee om een Zomerschool te starten in Amsterdam. Kennelijk was Asscher niet goed geïnformeerd, want de Zomerschool bleek in Amsterdam al te bestaan. Het is hem toen verteld, maar Asscher zette zijn plan door en dat werd de Vakantieschool Taal. De projectstructuur van de OTV en Zomerschool (geïntegreerde taaldidactiek, woordenschatontwikkeling, begrijpend lezen en vergroten algemene ontwikkeling en stevig inzetten op professionalisering) werd wel overgenomen, de doelstellingen waren hetzelfde, op beide projecten zaten projectleiders van DMO, maar in elkaar schuiven van beide projecten leek niet te lukken. Nu liepen er twee vrijwel identieke projecten in Amsterdam, gericht op de dezelfde doelgroep met nagenoeg hetzelfde aantal uur verlengde leertijd op jaarbasis voor leerlingen per jaar. Het grote verschil zat in de vakanties. Bij de Vakantieschool Taal moesten scholen in alle vakanties een week lessen verzorgen, met als risico dat er soms maar drie of zes leerlingen in de klas zaten die niet op vakantie gingen. Bij de Zomerschool werd er juist geclusterd, dus niet in alle vakanties (kinderen hebben ook vakantie nodig) maar alleen in de lange zomervakantie en dan als bovenschoolse voorziening, zodat meer scholen slechts enkele leerlingen konden aanmelden om toch groepen van 20 leerlingen te krijgen op een volwaardige school.
De Zomerschool Amsterdam loopt al jaren goed, maar de gemeente Amsterdam wil de huidige Zomerschool niet overnemen omdat de Vakantieschool Taal al bestaat. Begrijpt u het? Kunnen die twee niet naast elkaar bestaan? Het gaat toch om leerlingen! De Vakantieschool Taal is een goede voorziening, maar bereikt niet die 180 gezinnen die zo langzamerhand rekenen op de Zomerschool in Stadsdeel Nieuw-West die juist kiezen voor een bovenschoolse voorziening! Nu het geld voor de Zomerschool in Amsterdam Nieuw-West op is, gaat dus een voorziening verloren die haar nut en bestaansrecht heeft bewezen. Jaarlijks worden er in Amsterdam Nieuw-West ongeveer 180 leerlingen van 35-40 verschillende basisscholen aangemeld. Er worden er jaarlijks 120 geplaatst in 6 groepen. Er is een goed geoliede machine die al in januari start met de organisatie van de Zomerschool. Er is een vast team van bevoegde leerkrachten en onderwijsassistenten, een eigen stevig pedagogisch klimaat, een effectief en inspirerend leerplan met aanvullende middagactiviteiten en jaarlijks kunnen zij terecht op een fijne locatie. Daar staat jaarlijks een hecht team. De resultaten zijn door Sardes en Tier bewaakt en zijn goed bevonden, de leerlingen en ouders zijn enthousiast en de scholen die leerlingen opgeven zijn tevreden. Wat wil je nog meer! Er is na deze zomer vijf jaar ervaring met het organiseren en uitvoeren van een Zomerschool die gericht is op cognitieve ontwikkeling en taalstimulering, dat geef je toch niet op als gemeente?

De gemeente steekt komende jaren veel geld in ouderbetrokkenheid. Tijdens de Zomerschool krijg je de ouderbetrokkenheid er gewoon bij!  Jaarlijks worden er tijdens de Zomerschool gemiddeld 100 ouders bereikt op een paar ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd en verzorgd door Ink8. Ouders worden uitgenodigd ook deel te nemen aan de uitstapjes die in het middagprogramma voor kinderen worden georganiseerd, zodat zij met hun kinderen hierover kunnen praten. Inkr8 organiseert bovendien drie inhoudelijke bijeenkomsten. Eén gaat over het rekenprogramma dat de leerlingen op de Zomerschool volgen en één over het taalonderwijs. De ontwikkelaars van het leerplan informeren ouders en geven tips hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren, wat ze thuis kunnen doen en ze maken kennis met de leermiddelen zelf. Tot slot is er één bijeenkomst over het voortgezet onderwijs. De leerlingen van de Zomerschool gaan namelijk na de zomervakantie naar groep 8 en ouders blijken veel vragen te hebben die ze vaak niet op de eigen basisschool willen/durven stellen. De ouderbijeenkomsten worden druk gezocht en er heerst een laagdrempelige sfeer, zodat ouders zich op hun gemak voelen. Dus behalve de positieve effecten die de Zomerschool heeft op leerlingen, is de Zomerschool ook effectief voor ouders. Dit is vermoedelijk ook de reden dat de aanmeldingen steeds vroeger op gang komen. Ouders vragen zelf naar de voorziening al in februari en maart, zodat in mei al 120 leerlingen zijn aangemeld. Geld_rijk_voor_VVE,_schakelklassen_en_Zs
Zo’n voorziening zou dan de deuren moeten sluiten omdat de gemeente dit niet wil financieren, terwijl er de komende jaren een slordige 18.8 miljoen per jaar vanuit het Rijk naar Amsterdam gaat voor VVE, schakelklassen én zomerscholen! Kan daar de Zomerschool niet van worden betaald? Natuurlijk wel, het is zelfs ruim voldoende om in ALLE stadsdelen een bovenschoolse Zomerschool te starten. Is het niet handig als de stadsdelen samen met de gezamenlijke schoolbesturen een beroep doen op deze middelen?

Update: Vanaf 2015 verleent de gemeente Amsterdam subsidie voor de Zomerschool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*