Taal en techniek 2

Vandaag met Rik de lessen gemonteerd die zijn gefilmd tijdens de proefinvoering van de module Energie (zie Taal en techniek). Prachtig om nog eens te zien hoe leerlingen genieten van deze lessen en hoeveel ze ervan leren. Een mooier compliment kun je niet krijgen als leerlingen de lessen leuk vinden omdat ze zoveel proefjes hebben mogen doen, terwijl de centrale doelstelling van deze lessen, afgezien van het bevorderen van denken en jezelf vragen stellen, ook taalontwikkeling is: woordenschat uitbreiden, instructies lezen en uitvoeren en schrijven. Voorts is het belangrijk om leerlingen te laten ervaren hoe belangrijk het is om bij proeven eerst zelf te voorspellen wat er gaat gebeuren (denken), dat te toetsen en vervolgens je proefopzet bij te stellen.
Doordat ik bij de lessen zelf aanwezig was, heb ik goed kunnen zien waar de instructie nog scherper kan. Het beeldmateriaal kunnen we op twee manieren inzetten. Docenten op de Pabo kunnen aan de hand van het materiaal laten zien wat er zo belangrijk is bij het goed en volledig geven van instructie bij het uitvoeren van proeven. Ook kunnen ze studenten zelf laten ontdekken wat er aan de instructie ontbreekt en hoe dat beter zou kunnen.Hellingproef 1 Iedereen is het er natuurlijk over eens dat instructie belangrijk is, maar de ene instructie is de andere niet. Wat is goede instructie en wat kan beter? Wat is bij het bevorderen van denken de rol van modellen? Wanneer is modellen wel en niet instructief?

De lessenserie draait om het onderwerp Energie.
Les 1 Een kwestie van leven en dood. Proef met een ballon.
Les 2 Soorten energie. Proef met potentiƫle en bewegingsenergie.
Les 3 Kostbare schat binnenin de aarde. Proef met biogas.Test kettingreactie 2
Les 4 Stroom. Proef: een stroomkring maken.
Les 5 Magische Energie. Proef met statische elektriciteit.
Les 6 Bewegingsenergie. Proef kettingreactie.
Les 7 Reflectie op alle proeven. Proef: alle kettingreacties maken een grote kettingreactie. Stroomschema maken

Schematiseren komt ook in deze module aan de orde. Deze keer wordt vooral de nadruk gelegd op het stroomschema.

Interesse om uitvoering te geven aan taalgerichtvakonderwijs, d.w.z. taaldoelen en kerndoelen techniek combineren in de les? De module staat op de bestelsite en graag verzorg ik een introductiebijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*