AOB en het TechniekPact

Er wordt, volgens de AOB-bestuurder, teveel gevraagd van basisscholen en lerarenopleidingen. “Terwijl we druk bezig zijn om extra aandacht aan taal en rekenen te geven, komt er weer iets bij”, aldus Muijres . “Een wettelijk pestprotocol. Een meldcode kindermishandeling. Passend onderwijs. Nu weer techniek. Zonder te zeggen waar de benodigde tijd vandaan moet komen. Zullen we doen waar de basisschool voor bedoeld is: een hele goede basis leggen voor het latere leven?” LINK
In het onderwijs zijn diverse scholen bezig met extra aandacht voor taal en rekenen, maar al het andere dat er volgens de AOB ook nog extra bijkomt, hoort toch al lang thuis in het onderwijs.
Een meldcode is nieuw, maar een goede docent of mentor signaleert en adresseert dat al, want kinderen beschermen hoort er gewoon bij. Als je dat niet doet, dan laat je juist iets na. Als iets niet overal goed gaat, dan neemt een overheid maatregelen: een meldcode.
Techniek, dat zit toch al jaren in de kerndoelen van het onderwijs en was het niet een verplicht vak in de onderbouw van het vo? Kennelijk loopt het niet goed en worden de touwtjes aangetrokken. De AOB heeft meegepraat, maar geeft op het laatste moment niet thuis omdat het extra werk zou betekenen.
Een beetje slimme school integreert techniek (en technologie) ook in de taal– en rekenlessen. Daar worden die vakken veel aantrekkelijker, dynamischer en realistischer van. Dat prikkelt de leerlingen en verandert hun de kijk op techniek en technologie: geen vieze handen meer, maar draaien aan de knoppen.
Er zijn scholen die dat doen, het zouden er meer moeten zijn!
Als de AOB zich hier nou eens mee bezig ging houden ……
schone handen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*