Wat doet Marijke Kaatee?

Vanuit de kernwaarden betrokkenheid, deskundigheid, kennis en ervaring, zet Marijke samen met leraren in op versterking van de didactische vaardigheden, daar worden leraren en leerlingen beter van.

Hierbij gaat het om het geven van instructie, toepassen van activerende didactische structuren, gebruik maken van visuele modellen en sleutelschema’s in de drie belangrijke fasen van de les: start, midden en eind.

Hoe wordt voorkennis geactiveerd, hoe wordt er gezorgd voor het verwerken en beklijven van leerstof en wat doet de leraar om te controleren dat nieuwe leerstof is begrepen. Met welk gevoel verlaten leerlingen de les? Ieder lesuur telt, dus alle lestijd moet effectieve lestijd zijn. Het is de kunst om dat voor elkaar te krijgen en leerlingen met plezier te laten leren en laten ervaren dat ze echt iets leren.

 

Kennis en vaardigheden

Dankzij onderzoek van Hattie en Marzano (zie mijn blog en leestips), weten we wat werkt in klassen om leerlingen te laten leren. Het gaat niet alleen om ervaring, juist kennis over hoe leerlingen het beste leren is belangrijk. Het gaat ook om het beschikken over vaardigheden die leerlingen prikkelen, verleiden, uitdagen of dwingen om te leren. Leerlingen laten ervaren dat zij leren is van groot belang om leerlingen binnenboord te houden. Signalen voor een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten zijn vaak al zichtbaar in de bovenbouw van de basisschool en in de brugklas. Achterblijvende schoolprestaties blijken een belangrijke risicofactor, vooral bij jongens. Ook het gebrek aan motivatie, school niet leuk vinden en niet goed om kunnen gaan met schooltaken blijken al in de eerste klas van het voortgezet onderwijs de redenen waardoor leerlingen in een latere fase de school voortijdig verlaten.

 

Effectieve aanpak

Ik ondersteun scholen om samen een effectieve aanpak te ontwikkelen en te gebruiken om leerlingen te motiveren en succes te laten beleven. Leerlingen om leren gaan met eigen beperkingen maakt daar deel van uit. Didactiek staat niet los van pedagogiek en klassenmanagement, het gaat om het stellen van hoge eisen en het stimuleren van kritisch denken. Leerlingen leren niet vanzelf, het leervermogen zit dan wel in de genen, zelf het leerproces op gang brengen niet.

Leraren staan dagelijks voor de taak om leerlingen uit te dagen, hen betrekken bij de les en hen betrokken houden. Het doel is zo veel mogelijk uit lessen halen en geïntegreerd werken aan kennis en verschillende vaardigheden. Dus dynamische lessen waarin leerlingen niet stilletjes bezig zijn,  maar effectief aan het werk zijn. Leerlingen moeten iedere les ervaren dat er iets is geleerd en met een tevreden gevoel het klaslokaal verlaten.

 

Ervaringen

Wijnand, docent biologie VMBO/HAVO/VWO, 35 jaar:

Het was een luxe dat jij dit jaar feedback kon geven op alle praktische opdrachten die wij samen ontwikkelden. In het begin zagen we er wel tegenop dat we onze opdrachten samen met jou gingen bespreken en ze daarna moesten bijstellen, maar gaandeweg zagen we daar de meerwaarde van in. Toen we beter leerden ontwikkelen, kwam jij met richtlijnen voor beoordelingsmodellen. Ook dat gaf eerst enige weerstand, tot we het nut gingen ervaren! In de loop van het jaar hebben we ervaren hoe prettig het was om samen te werken en gebruik te maken van je tips, schema’s en modellen.