Hoe

‘Samenwerken’, ‘samen leren’ en ‘ontwikkelingsgericht werken’ staan centraal.
Eerst moeten we weten WAAROM, voordat er samen gewerkt kan worden aan HOE.
De vraag van de opdrachtgever is uitgangspunt.

Bijna 60% van ingezette veranderingen in het onderwijs mislukt en in de meeste gevallen heeft dit te maken met de manier waarop wordt gestart. Vaak is er wel een vraag, maar is onvoldoende geanalyseerd wat de school, de leerlingen en het team nodig hebben. Iedere school verschilt en wat werkt op de ene school, werkt vaak niet op de andere.

Samen maken we een analyse: wat zijn de feiten, kengetallen. Wat zijn mogelijke oplossingen, ideeën, theorieën, goede voorbeelden. Welke kennis is er wel en niet in huis?
Welke werkwijze gaan we volgen en welke inspanningen zal het gaan kosten om daadwerkelijk tot uitvoering te komen? Hoeveel tijd trekken we daarvoor uit en wat zijn de haalbare tussendoelen?

 

Op koers houden

Marijke Kaatee heeft ervaring met het op koers houden van groepen. Met een frisse open blik, wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en ervaring met veranderingen en projectmanagement, ondersteunt zij denktanks, pioniergroepen, coördinatoren, werk- en ontwikkelgroepen. Zij structureert het proces, heeft inzicht in de communicatieprocessen, komt met prikkelende voorbeelden en voorstellen, motiveert en stimuleert, maar de denktanks of veranderaars doen het zelf.

Een projectleider werkt doelgericht en resultaatgericht toe naar het einde van de samenwerkingsrelatie en zorgt voor borging.