Taalvaardigheid

Marijke Kaatee organiseert praktische bijeenkomsten voor leraren. Het gaat niet alleen om met elkaar praten over taaldidactiek en ervaringen uit te wisselen, het is de bedoeling dat er opbrengst is na afloop, zodat leerlingen er de eerstvolgende les al van profiteren.

Het uitwisselen van ervaringen is waardevol, er zit namelijk veel kennis en ervaring in de school, maar er zit ook veel verouderde kennis of kennis die is gebaseerd op mythes. Marijke Kaatee frist op, doorbreekt patronen, bewaakt het proces en zorgt ervoor dat alleen relevante kennis wordt gedeeld en mythes worden geduid.

Vanaf 1994 is Marijke bezig met taalbeleid. Eerst als taalcoördinator, later als projectleider.

Nog steeds is taalbeleid een onderwerp waar Marijke voor wordt gevraagd op scholen. De inhoud en het karakter van de begeleiding is in de loop van de jaren wel veranderd. Marijke vermijdt het begrip ‘taalbeleid’. Beleid is vaak niet meer dan een plan op papier en papier is geduldig. Het gaat om wat leraren doen in de klas om leerlingen te helpen bij hun taalvaardigheidsontwikkeling en dat is bij ieder vak en iedere leraar verschillend. In de grote steden is bij 60% van de leerlingen het Nederlands niet de moedertaal, maar een tweede taal. Er is sprake van achterstand in leesvaardigheid, woordenschat en/of schrijfvaardigheid. Leraren lopen in de praktijk tegen tal van vragen op en juist die vragen zijn het uitgangspunt om aan de slag te gaan.