Coaching & Training

Een van de succesfactoren bij gedragsverandering is inzicht in het eigen leerproces. Een coach brengt voornamelijk een leerproces op gang. Het gaat bij coaching om het vergroten van kennis, het verbeteren van vaardigheden en het kijken naar eigen handelen.

De intensiteit van een coachingtraject is afhankelijk van de vraag. Dit kan wekelijks, maandelijks of twee keer per jaar zijn. Veel docenten, teamleiders en coördinatoren zouden gebaat zijn met een coach voor korte of langere tijd. Zij zouden hun professionaliseringsgeld daar kunnen inzetten, maar er is enige reserve. In het onderwijs werd tot voor kort alleen een coach ingeschakeld als het niet goed ging, waardoor coaching in het onderwijs een negatief karakter heeft. Jammer en vreemd, want directeuren en managers hebben zelf vaak wel een coach. Gecoacht worden zegt niets over hoe goed of slecht je bent in je werk. Het openstaan voor coaching wil eigenlijk zeggen dat je persoonlijk wil groeien op aspecten van functioneren waar je zelf niet zo’n zicht op hebt en daar met iemand over kunt sparren die kennis van zaken heeft, goed naar je kan luisteren en je kritische vragen stelt.

 

Ervaringen

Helga (taalcoördinator):

“Iedere keer als ik met Marijke heb gesproken, kan ik er weer een poosje tegenaan. Als ik een paar weken aan het werk ben, raakt mijn blik weer vertroebeld. De waan van de dag neemt het dan van me over. Na een gesprek met Marijke heb ik alles weer helder op een rij. De acties voor de komende tijd zijn doorgenomen en ik kan weer voorwaarts. Door die gesprekken kan ik mijn coördinerende werkzaamheden veel beter scheiden van mijn lesgevende taken. Het pept me op!”

 

Connie (docent VMBO-T):

“Met Marijke gaat het echt heel anders dan een keer een training volgen in de aula en maar zien wat je ermee kan. Marijke is heel concreet en helder en zorgt ervoor dat jezelf vaststelt welke punten je kan verbeteren en je voorlopig alleen daarop te concentreren. Tijdens een bespreking krijg ik aanknopingspunten om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik de tijd krijg en neem om iets nieuws in de vingers te krijgen. Het motiveert me en ik krijg er echt zin in om het te gaan doen en te slagen.”

 

Vincent (teamleider VMBO-T):

“Toen we Marijke inschakelden hebben we gekozen voor het versterken van didactische vaardigheden in ons team. Marijke heeft twee pioniergroepen geschoold en begeleid. Zij kent de leden van beide groepen die het werk moeten doen en ervoor moeten zorgen dat meer collega’s vervolgstappen zetten. Een paar keer per jaar sparren Marijke en ik over de voortgang die twee jaar geleden is ingezet. Mensen moeten verder zelf aan de slag en dat gaat in een hectische organisatie zelden vanzelf. Het is prettig dat ik alles met iemand van buiten de school kan bespreken. Zij is goed op de hoogte van de organisatie en kent de personen, maar maakt er geen deel van uit en dat heeft een voordeel. Zij weet wat er moet gebeuren en geeft verfrissende tips om onze eigen vastgelopen processen vlot te trekken.”